ارتباط با ما

پرسش های متداول

شما با ورود به صفحه درباره ما می توانید از تمام امکانات و نحوه کار ایت نت مطلع شوید.
شما می توانید با مراجعه به صفحه غذاها برای سفارش های بالای 4 پرس امکان سفارش سازی برای شما فعال می شود و شما می توانید غذای خود را سفارشی سازی کنید.
محدوده سفارش دهی در حال حاضر تمام نقاط شیراز می باشد ولی شما باید نزدیکترین آشپز به خود را انتخاب کنید تا غذا به صورت گرم و در زمان کم به شما تحویل گردد.